Leeuwarden in cijfers

leerlingen bijzonder speciaal onderwijs

Aantal leerlingen in het bijzonder speciaal onderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober