Leeuwarden in cijfers

leerlingen openbaar speciaal onderwijs

Aantal leerlingen in het openbaar speciaal onderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober