Leeuwarden in cijfers

totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs

Totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober