Leeuwarden in cijfers

leerlingen Scholengemeenschap Comenius

Aantal leerlingen Scholengemeenschap Comenius, peildatum 1 oktober