Leeuwarden in cijfers

leerlingen OSG Sevenwolden, Grou

Aantal leerlingen OSG Sevenwolden te Grou, peildatum 1 oktober