Leeuwarden in cijfers

totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

Totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober