Leeuwarden in cijfers

leerlingen Nordwin College (voorheen AOC Friesland)

Aantal leerlingen Nordwin College (voor 2012 genaamd AOC Friesland) (middelbaar beroepsonderwijs), peildatum 1 oktober