Leeuwarden in cijfers

% voortijdig schoolverlaters MBO

Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters Middelbaar Beroepsonderwijs als percentage van totaal aantal onderwijsdeelnemers in het Middelbaar Onderwijs. Betreft schooljaar dat begint in de gekozen periode (bijvoorbeeld: het cijfer voor 2005 betreft schooljaar 2005/2006).