Leeuwarden in cijfers

Voortijdig schoolverlaters MBO

Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters Middelbaar Beroepsonderwijs. Betreft schooljaar dat begint in de gekozen periode (bijvoorbeeld: het cijfer voor 2005 betreft schooljaar 2005/2006).