Leeuwarden in cijfers

studenten NHL

Aantal studenten Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, peildatum 1 oktober