Leeuwarden in cijfers

Opgewekte windenergie

Hoeveelheid opgewekte windenergie door windturbines in de gemeente Leeuwarden (tier 2).Vermogen: In het overzicht zijn alle regelmatig draaiende windturbines opgenomen met een rotordiameter van 7 meter of meer. Oude turbines met een diameter minder dan 15 meter worden na meer dan 1 jaar stilstand uit het overzicht verwijderd. Grotere complete turbines, welke lang stilstaan, blijven in het overzicht, o.a. omdat ze veelal weer in productie komen. Elektriciteitsproductie: De productie in MWh is een schatting door windenergie-nieuws.nl van de jaarproductie in een 100% windjaar (windaanbod 1996-2005=100%), vermenigvuldigd met de Windex van dat jaar. De Windex is de index die het windaanbod uitdrukt, waarmee de beschikbare wind wordt bepaald om windenergie te winnen. De Windex geeft door een cijfer aan wat het aanbod was. Hierbij wordt het cijfer 100 de gemiddelde hoeveelheid wind in de periode 1996-2005 uitgedrukt. De Windex wordt gepubliceerd door CBS (http://statline.cbs.nl). De productie is in veel gevallen gebaseerd op praktijkproducties (zoals gepubliceerd in De WindMaand). Producties van andere projecten in de buurt zijn veelal gebaseerd op deze praktijkproducties (extrapolatie). Producties betreffen soms ook een vooraf gemaakte berekening/schatting door WSH of een opgave van de ontwikkelaar en/of eigenaar.