Leeuwarden in cijfers

Totaal oppervlak zonnepanelen en -boilers op bedrijfspanden

Het totale oppervlak in m2 van op niet-woningen geplaatste zonnepanelen en zonnecollectoren voor elektriciteitsopwekking en zonneboilers (geschat op basis van luchtfoto's)