Leeuwarden in cijfers

Zonneboilers op bedrijfspanden, oppervlak

Het totale oppervlak in m2 van op niet-woningen geplaatste zonneboilers voor elektriciteitsopwekking (geschat op basis van luchtfoto's)