Leeuwarden in cijfers

Zonnepanelen op bedrijfspanden, oppervlak

Het totale oppervlak in m2 van op niet-woningen geplaatste zonnepanelen en zonnecollectoren voor elektriciteitsopwekking (geschat op basis van luchtfoto's)