Leeuwarden in cijfers

Bedrijfsmotorvoertuigen

Het aantal bestelauto's, vrachtauto's, trekkers (motorvoertuigen ingericht voor het trekken van opleggers), speciale voertuigen (bedrijfsauto's voor bijzondere doeleinden zoals bijvoorbeeld brandweerauto's, reinigingsauto's, takelwagens) en autobussen op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op vijftallen.