Leeuwarden in cijfers

Personenauto's totaal

Het aantal motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers (exclusief bestuurder) op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op vijftallen.