Leeuwarden in cijfers

Percentage inwoners dat in Leeuwarden werkt

Percentage van de werkzame beroepsbevolking van de gemeente Leeuwarden dat binnen de gemeentegrenzen werkt