Leeuwarden in cijfers

Aantal kamers in hotels met NHC-classificatie: 2 sterren

Per 1-7-2003 is de Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) formeel van kracht. Alle hotels zijn op grond van het nieuwe systeem opnieuw geclassificeerd. Vanaf medio 2007 zijn de gegevens over aantal geclassificeerde hotels en bijbehorende kamers beschikbaar. Bij de NHC-gegevens wordt opgemerkt dat het aantal hotels kan afwijken van het aantal geclassificeerde hotels. Verschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat een hotel op een peildatum al wel was gestart, maar de classificatieprocedure op dat moment nog niet was afgerond. De NHC-cijfers omvatten zowel de voorlopig als de definitief geclassificeerde hotels.